AKTUALNOŚCI -SENIORZY DECYDUJĄ

WAŻNE, BY WSPÓŁDECYDOWAĆ

WAŻNE, BY WSPÓŁDECYDOWAĆ

Przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Czy obywatele mają wpływ na te decyzje? Czy mogą je zmieniać lub na nie wpływać? Na ile możliwe jest uczestniczenieWięcej oWAŻNE, BY WSPÓŁDECYDOWAĆ[…]