Cel projektu

qu1a8338
Wzmocnienie skutecznego uczestnictwa sosnowieckich seniorów powyżej 50+
w partycypacyjnym modelu demokracji w gminie Sosnowiec oraz wzrost świadomości społecznej wynikającej ze współuczestniczenia w procesach decyzyjnych.