POWSTANIE KAWIARENKI OBYWATELSKIEJ

VI. Kawiarenki Obywatelskie

Uczestnicy spotkań mogli wskazać problemy, z jakim borykają się na co dzień i wspólnie porozmawiać na tematy ważne dla społeczności senioralnej. Kawiarenka Obywatelska to możliwość wyrażenia swojej opinii i przedstawienia swoich pomysłów.

W ramach Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu” odbyły się 3 sesje Kawiarenek Obywatelskich:

Na każdym spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych. Zaproszeni goście odpowiadali na wiele pytań. Dzięki temu uczestnicy dowiedzieli się gdzie szukać pomocy, kto może zostać partnerem/sprzymierzeńcem w rozwiązaniu kłopotliwej kwestii oraz gdzie można znaleźć źródła finansowania, by dany problem rozwiązać.

Zamysłem organizatorów było, aby każda Kawiarenka Obywatelska była otwartym miejscem dyskusji, polegającą na debacie mieszkańców z władzami miasta na tematy ważne dla lokalnej społeczności senioralnej.

Z każdej sesji kawiarenki obywatelskiej zostały spisane wnioski i rekomendacje, które zostaną złożone Radzie Seniorów i władzom do dalszej pracy.