O Projekcie

I. Interaktywne wykłady edukacji obywatelskiej 

Przeprowadzenie wykładów interaktywnych zwiększy wiedzę społeczności lokalnej na temat wdrażania nowoczesnych narzędzi partycypacji obywatelskiej dla seniorów, skutecznych sposób prowadzenia rzecznictwa interesów oraz wdrażania dobrych praktyk.


Jak to zrobić ? – skuteczne rzecznictwo interesów seniorów w gminie Sosnowiec

Data: 30.05.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie rzecznictwa interesów – definicja i zakres;
 • główne cechy rzecznictwa;
 • odpowiedzialność rzecznicza;
 • sposoby (efektywnego) działania rzeczniczego;
 • jak być rzecznikiem?;
 • formy (skutecznego) rzecznictwa;
 • lobbing – forma rzecznictwa;
 • gwaranty sukcesu w rzecznictwie.
Prezentacja z Wykładu

 Skuteczne narzędzia partycypacji obywatelskiej i dobre praktyki

Data: 07.09.2016 r.
Prowadząca: Maria Nowak (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)

Tematyka:

 • pojęcie partycypacji obywatelskiej (definicja, wyniki badań);
 • typy procesów partycypacyjnych;
 • konsultacje społeczne
 • aktywność obywatelska wśród seniorów
 • polityka senioralna – wyniki badań,
 • bariery aktywności obywatelskiej wśród seniorów – powody nieuczestnictwa osób starszych
 • obszary zastosowania partycypacji
 • obszary działania
 • techniki partycypacyjne
 • zasady konsultacji społecznych
 • jak poznać potrzeby seniorów?
Prezentacja z wykładu

Zoom na Rady Seniorów w Polsce – Fundacja Innowacji Społecznych Stocznia

Data: 13.06.2016 r.
Prowadząca: Katarzyna Starzyk-Durbacz (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)

Tematyka:

 • wyniki diagnozy funkcjonowania rad seniorów w Polsce
 • podstawowe informacje nt. rad seniorów w Polsce (rok powstania rad seniorów, teren działania/funkcjonowania, sposoby powoływania, kim jest przewodniczący rady?);
 • funkcjonowanie rad seniorów w Polsce (budżet, lokal, obsługa administracyjna, komunikacja, źródła informacji);

obszary działalności/działania rad seniorów

Prezentacja z wykładu

Co my na to ? Opiniowanie projektów prawa miejscowego przez obywateli.  

Data: 13.09.2016 r.
Prowadząca: Mec Grzegorz Porębski

Tematyka:

 • historia aktów prawa miejscowego
 • fakty o Radzie Seniorów m. Sosnowca
 • ustrój samorządów a rady seniorów
 • ustawowe kompetencje rady seniorów
 • ustrój rady seniorów
 • przedmiotowo ważne elementy statutu rad seniorów
 • charakterystyka aktów prawa miejscowego
 • cechy aktu prawa miejscowego
 • rodzaje aktów prawa miejscowego
 • kompetencje organów samorządów
 • formy konsultowania aktów prawa miejscowego
 • możliwe formy działania Rady Seniorów
Prezentacja z wykładu

Seniorzy mają głos czyli wprowadzamy lokalną inicjatywę uchwałodawczą

Data: 11.10.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – definicja i zakres;
 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Sosnowcu – stan prawny
 Prezentacja z wykładu

 

 


II. Warsztaty edukacji obywatelskiej

(tylko dla Członków Rady Seniorów w Sosnowcu)

Warsztaty obywatelskie dla członków Rady Seniorów są praktycznym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas wykładów obywatelskich.


Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w Radzie

Data: 02.09.2016 r.
Prowadząca: dr Justyna Tomczyk

Tematyka:

 • pojęcie konfliktu – definicja;
 • pozytywne i negatywne skutki konfliktu;
 • źródła konfliktów;
 • typy konfliktów;
 • konflikt jako zachowanie interakcyjne;
 • komunikacja defensywna i podtrzymująca;
 • radzenie sobie z gniewem;
 • emocje – praźródło konfliktu;
 • inteligencja emocjonalna;
 • porozumienie bez przemocy (PBT) – definicja, elementy, kroki;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • bariery współpracy.
Prezentacja z Warsztatu

Skuteczne i sprawdzone narzędzia partycypacji obywatelskiej

Data: 19.09.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie partycypacji obywatelskiej – definicja i zakres;
 • różnice pomiędzy partycypacją, a tradycyjnym udziałem w procesie wyborczym;
 • cele partycypacji obywatelskiej;
 • elementy procesu partycypacji;
 • metody i narzędzia stosowane w procesach partycypacyjnych;

narzędzia partycypacji obywatelskiej

Prezentacja z Warsztatu

Aktywne konsultacje – jak uczestniczyć w konsultacjach społecznych i skutecznie komunikować się z władzą;

Data: 27.09.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie konsultacji społecznych – definicja;
 • podstawy prawne do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie;
 • jak prowadzić konsultacje społeczne;
 • co, z kim i jak prowadzić konsultacje społeczne;
 • jak ocenić efekt konsultacji;
 • standardy prowadzenia konsultacji;
 • organizacja konsultacji społecznych w gminie.
Prezentacja z Warsztatu

Trzymamy się razem; budowanie zespołu i skuteczna współpraca w zespole Rady, grupowe podejmowanie decyzji, narzędzia do zarządzania Radą Seniorów;


Internet i narzędzia ICT w pracy Rady Seniorów


Efektywne prowadzenie spotkań – przygotowanie spotkania; kontrolowanie przebiegu spotkania, pobudzanie do twórczego myślenia, moderowanie pracy zespołu, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami


III. Warsztaty skutecznych działań PR Rady Seniorów

Zakres tematyczny:

 • budowanie wizerunku Rady Seniorów i marketing
 • współpraca z mediami w regionie, budowanie Media Relations
 • zasady konstruowania informacji prasowych, co to jest NEWS?
 • kampanie promocyjne w Internecie, media społecznościowe w pracy Rady
 • prowadzimy witrynę internetową Rady
 • tworzenie strategii działań promocyjnych, kanały i narzędzia promocji
 • Co możemy dla siebie zrobić? promocyjno-upowszechniająca współpraca Rady z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta

IV. Grupa coachingowa dla członków Rady Seniorów

Zajęcia z Coachem (podnoszące umiejętności społeczne) 

Coaching dostarczy narzędzi wspomagających wprowadzenie pozytywnych zmian w kompetencjach uczestników poprzez naukę przejrzystego precyzowania celów i planowanie strategii i dróg ich realizacji; umiejętne sięganie do swoich zasobów i zasobów w otoczeniu. Coaching służyć także będzie polepszeniu komunikacji uczestników, pokonywaniu barier i ograniczeń własnego myślenia, wychodzenie poza utarte obszary działania i poszukiwanie nowych kreatywnych rozwiązań.

Dostarczenie nowoczesnych i skutecznych narzędzi świadomego działania dla grupy seniorów- członków Rady da im możliwość skutecznego działania w kontekście możliwości udziału w życiu publicznym i rzecznictwa interesów przy pełnym i świadomym wykorzystaniu swoich zasobów i potencjału.

 

 


V. Wizyta studyjna w Radzie Seniorów we Wrocławiu

Wizyta studyjna (21-23.06.2016 r.) miała charakter wymiany doświadczeń, interaktywnych prezentacji, okrągłego stołu i paneli dyskusyjnych z udziałem członków wrocławskiej i sosnowieckiej Rady Seniorów, urzędników zajmujących się sprawami seniorów we Wrocławiu, przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów.

Przedmiotem obserwacji i wymiany były:

 • organizacja pracy Rady, sposób prowadzenia konsultacji i procesu opiniodawczego aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla seniorów,
 • prezentacja dokumentów programowych Rady i sposobu ich tworzenia
 • prezentacja i dyskusja w tematach: opracowywanie kierunków, standardów, rozwiązań działań na rzecz seniorów, Miejskiego Programu Działania na Rzecz Osób Starszych.
 • budowanie partnerstw na rzecz współpracy. Współpraca z partnerami przy monitorowaniu Programu na Rzecz Osób Starszych, doświadczenia w tworzeniu Porozumienia Wrocławskiego ,,Dla Seniorów „.
 • sposoby rozpowszechniania i docierania do zróżnicowanych środowisk seniorskich,
 • inspirowanie działań na rzecz diagnozowania potrzeb seniorów,
 • jak funkcjonują dzielnicowe rady seniorów we Wrocławiu,
 • współpraca z instytucjami i innymi podmiotami w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów; doświadczenia wrocławskie i sosnowieckie; konstruktywne wnioski

VI. Kawiarenki Obywatelskie

Uczestnicy spotkań mogli wskazać problemy, z jakim borykają się na co dzień i wspólnie porozmawiać na tematy ważne dla społeczności senioralnej. Kawiarenka Obywatelska to możliwość wyrażenia swojej opinii i przedstawienia swoich pomysłów.

W ramach Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu” odbyły się 3 sesje Kawiarenek Obywatelskich:

Na każdym spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych. Zaproszeni goście odpowiadali na wiele pytań. Dzięki temu uczestnicy dowiedzieli się gdzie szukać pomocy, kto może zostać partnerem/sprzymierzeńcem w rozwiązaniu kłopotliwej kwestii oraz gdzie można znaleźć źródła finansowania, by dany problem rozwiązać.

Zamysłem organizatorów było, aby każda Kawiarenka Obywatelska była otwartym miejscem dyskusji, polegającą na debacie mieszkańców z władzami miasta na tematy ważne dla lokalnej społeczności senioralnej.

Z każdej sesji kawiarenki obywatelskiej zostały spisane wnioski i rekomendacje, które zostaną złożone Radzie Seniorów i władzom do dalszej pracy.


VII. Międzypokoleniowy Bal – „Cała sala śpiewa z Nami”

Kiedy: 25.02.2017r. (sobota) od godz. 18.00

Gdzie: Okrąglak Residence (Sosnowiec, ul. Gabriela Narutowicza 59)

Bilety: 80 zł / osoba 

W cenie:

 • konsumpcja (ciepły posiłek, zimna płyta, lampka szampana, kawa, herbata, ciastko, zimne napoje);
 • zabawa z DJ.VIKĄ
 • zabawa z Wodzirejem
 • Karaoke

Więcej informacji oraz zapisy w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11, w godz. 10:30 – 16:30) oraz pod numerami telefonów: 32 266 16 72 (biuro Stowarzyszenia SAK), 792 101 015 (Beata Barczyk – koordynatorka Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu”

Uwaga ! Warunkiem uczestnictwa w Międzypokoleniowym Balu jest opłacenie rezerwacji i odebranie biletu (w biurze Stowarzyszenia Aktywne Kobiety)


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PROJEKTU


Temat Data Godzina Miejsce Prowadzący
Wykład – Jak to zrobić? – Skuteczne rzecznictwo interesów seniorów w gminie Sosnowiec. 30.05.2016 10.00 – 12.00 Urząd Miasta Sosnowiec

Sala Sesyjna

dr. Halina Sobańska
Wykład  -Skuteczne narzędzia partycypacji obywatelskiej i dobre praktyki 07.06.2016 10.00 – 12.00 Urząd Miasta Sosnowiec

Sala Sesyjna

Fundacja Innowacji Społecznych Stocznia
Wykład – Zoom na Rady Seniorów w Polsce 13.06.2017 10.00 – 12.00 Urząd Miasta Sosnowiec

Sala Sesyjna

Fundacja Innowacji Społecznych Stocznia
Wykład – Seniorzy maja głos czyli wprowadzamy obywatelska inicjatywę uchwałodawczą. 13.09.2016 10.00 – 12.00 Urząd Miasta Sosnowiec

Sala Sesyjna

dr. Halina Sobańska
Wykład – Opiniowanie projektów prawa miejscowego przez obywateli 11.10.2016 10.00 – 12.00 Urząd Miasta Sosnowiec

Sala Sesyjna

Mec. M. Kaczyński
Kawiarenka obywatelska – narzędzie partycypacji obywatelskiej – 3 spotkania 07.11.2016

23.11.2016

08.12.2016

3h

16.00 – 18.00

Miejski Dom Kultury „Kazimierz”

Miejska Biblioteka na Zagórzu

Miejskie Centrum Informacji

dr. Halina Sobańska

Beata Barczyk

Międzypokoleniowy Bal 25.02.2017 18.00 Okrąglak Residence

(Sosnowiec, ul. Gabriela Narutowicza 59)

dr. Halina Sobańska

Beata Barczyk

+ DJ VIKA 

+ Wodzirej

harmonogram-projektu-kopia