INTERAKTYWNE WYKŁADY EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

I. Interaktywne wykłady edukacji obywatelskiej 

Przeprowadzenie wykładów interaktywnych zwiększy wiedzę społeczności lokalnej na temat wdrażania nowoczesnych narzędzi partycypacji obywatelskiej dla seniorów, skutecznych sposób prowadzenia rzecznictwa interesów oraz wdrażania dobrych praktyk.


Jak to zrobić ? – skuteczne rzecznictwo interesów seniorów w gminie Sosnowiec

Data: 30.05.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie rzecznictwa interesów – definicja i zakres;
 • główne cechy rzecznictwa;
 • odpowiedzialność rzecznicza;
 • sposoby (efektywnego) działania rzeczniczego;
 • jak być rzecznikiem?;
 • formy (skutecznego) rzecznictwa;
 • lobbing – forma rzecznictwa;
 • gwaranty sukcesu w rzecznictwie.
Prezentacja z Wykładu

 Skuteczne narzędzia partycypacji obywatelskiej i dobre praktyki

Data: 07.09.2016 r.
Prowadząca: Maria Nowak (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)

Tematyka:

 • pojęcie partycypacji obywatelskiej (definicja, wyniki badań);
 • typy procesów partycypacyjnych;
 • konsultacje społeczne
 • aktywność obywatelska wśród seniorów
 • polityka senioralna – wyniki badań,
 • bariery aktywności obywatelskiej wśród seniorów – powody nieuczestnictwa osób starszych
 • obszary zastosowania partycypacji
 • obszary działania
 • techniki partycypacyjne
 • zasady konsultacji społecznych
 • jak poznać potrzeby seniorów?
Prezentacja z wykładu

Zoom na Rady Seniorów w Polsce – Fundacja Innowacji Społecznych Stocznia

Data: 13.06.2016 r.
Prowadząca: Katarzyna Starzyk-Durbacz (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)

Tematyka:

 • wyniki diagnozy funkcjonowania rad seniorów w Polsce
 • podstawowe informacje nt. rad seniorów w Polsce (rok powstania rad seniorów, teren działania/funkcjonowania, sposoby powoływania, kim jest przewodniczący rady?);
 • funkcjonowanie rad seniorów w Polsce (budżet, lokal, obsługa administracyjna, komunikacja, źródła informacji);

obszary działalności/działania rad seniorów

Prezentacja z wykładu

Co my na to ? Opiniowanie projektów prawa miejscowego przez obywateli.  

Data: 13.09.2016 r.
Prowadząca: Mec Grzegorz Porębski

Tematyka:

 • historia aktów prawa miejscowego
 • fakty o Radzie Seniorów m. Sosnowca
 • ustrój samorządów a rady seniorów
 • ustawowe kompetencje rady seniorów
 • ustrój rady seniorów
 • przedmiotowo ważne elementy statutu rad seniorów
 • charakterystyka aktów prawa miejscowego
 • cechy aktu prawa miejscowego
 • rodzaje aktów prawa miejscowego
 • kompetencje organów samorządów
 • formy konsultowania aktów prawa miejscowego
 • możliwe formy działania Rady Seniorów
Prezentacja z wykładu

Seniorzy mają głos czyli wprowadzamy lokalną inicjatywę uchwałodawczą

Data: 11.10.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – definicja i zakres;
 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Sosnowcu – stan prawny
 Prezentacja z wykładu