GRUPA COACHINGOWA DLA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW

IV. Grupa coachingowa dla członków Rady Seniorów

Zajęcia z Coachem (podnoszące umiejętności społeczne) 

Coaching dostarczy narzędzi wspomagających wprowadzenie pozytywnych zmian w kompetencjach uczestników poprzez naukę przejrzystego precyzowania celów i planowanie strategii i dróg ich realizacji; umiejętne sięganie do swoich zasobów i zasobów w otoczeniu. Coaching służyć także będzie polepszeniu komunikacji uczestników, pokonywaniu barier i ograniczeń własnego myślenia, wychodzenie poza utarte obszary działania i poszukiwanie nowych kreatywnych rozwiązań.

Dostarczenie nowoczesnych i skutecznych narzędzi świadomego działania dla grupy seniorów- członków Rady da im możliwość skutecznego działania w kontekście możliwości udziału w życiu publicznym i rzecznictwa interesów przy pełnym i świadomym wykorzystaniu swoich zasobów i potencjału.