WARSZTATY EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

II. Warsztaty edukacji obywatelskiej

(tylko dla Członków Rady Seniorów w Sosnowcu)

Warsztaty obywatelskie dla członków Rady Seniorów są praktycznym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas wykładów obywatelskich.


Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w Radzie

Data: 02.09.2016 r.
Prowadząca: dr Justyna Tomczyk

Tematyka:

 • pojęcie konfliktu – definicja;
 • pozytywne i negatywne skutki konfliktu;
 • źródła konfliktów;
 • typy konfliktów;
 • konflikt jako zachowanie interakcyjne;
 • komunikacja defensywna i podtrzymująca;
 • radzenie sobie z gniewem;
 • emocje – praźródło konfliktu;
 • inteligencja emocjonalna;
 • porozumienie bez przemocy (PBT) – definicja, elementy, kroki;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • bariery współpracy.
Prezentacja z Warsztatu

Skuteczne i sprawdzone narzędzia partycypacji obywatelskiej

Data: 19.09.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie partycypacji obywatelskiej – definicja i zakres;
 • różnice pomiędzy partycypacją, a tradycyjnym udziałem w procesie wyborczym;
 • cele partycypacji obywatelskiej;
 • elementy procesu partycypacji;
 • metody i narzędzia stosowane w procesach partycypacyjnych;

narzędzia partycypacji obywatelskiej

Prezentacja z Warsztatu

Aktywne konsultacje – jak uczestniczyć w konsultacjach społecznych i skutecznie komunikować się z władzą;

Data: 27.09.2016 r.
Prowadząca: dr Halina Sobańska

Tematyka:

 • pojęcie konsultacji społecznych – definicja;
 • podstawy prawne do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie;
 • jak prowadzić konsultacje społeczne;
 • co, z kim i jak prowadzić konsultacje społeczne;
 • jak ocenić efekt konsultacji;
 • standardy prowadzenia konsultacji;
 • organizacja konsultacji społecznych w gminie.
Prezentacja z Warsztatu

Trzymamy się razem; budowanie zespołu i skuteczna współpraca w zespole Rady, grupowe podejmowanie decyzji, narzędzia do zarządzania Radą Seniorów;


Internet i narzędzia ICT w pracy Rady Seniorów


Efektywne prowadzenie spotkań – przygotowanie spotkania; kontrolowanie przebiegu spotkania, pobudzanie do twórczego myślenia, moderowanie pracy zespołu, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami