WIZYTA STUDYJNA W RADZIE SENIORÓW WE WROCŁAWIU

V. Wizyta studyjna w Radzie Seniorów we Wrocławiu

Wizyta studyjna (21-23.06.2016 r.) miała charakter wymiany doświadczeń, interaktywnych prezentacji, okrągłego stołu i paneli dyskusyjnych z udziałem członków wrocławskiej i sosnowieckiej Rady Seniorów, urzędników zajmujących się sprawami seniorów we Wrocławiu, przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów.

 

 

Przedmiotem obserwacji i wymiany były:

  • organizacja pracy Rady, sposób prowadzenia konsultacji i procesu opiniodawczego aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla seniorów,
  • prezentacja dokumentów programowych Rady i sposobu ich tworzenia
  • prezentacja i dyskusja w tematach: opracowywanie kierunków, standardów, rozwiązań działań na rzecz seniorów, Miejskiego Programu Działania na Rzecz Osób Starszych.
  • budowanie partnerstw na rzecz współpracy. Współpraca z partnerami przy monitorowaniu Programu na Rzecz Osób Starszych, doświadczenia w tworzeniu Porozumienia Wrocławskiego ,,Dla Seniorów „.
  • sposoby rozpowszechniania i docierania do zróżnicowanych środowisk seniorskich,
  • inspirowanie działań na rzecz diagnozowania potrzeb seniorów,
  • jak funkcjonują dzielnicowe rady seniorów we Wrocławiu,
  • współpraca z instytucjami i innymi podmiotami w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów; doświadczenia wrocławskie i sosnowieckie; konstruktywne wnioski