PRZEDE WSZYSTKIM ROZWIĄZANIA

Nie tylko zgłaszanie przez seniorów problemów, niedociągnięć i rzeczy do poprawy ale przede wszystkim merytoryczna dyskusja i wspólne poszukiwanie sposobów oraz partnerów w rozwiązaniu spornych kwestii.

To cel organizacji Kawiarenek Obywatelskich dla Seniorów. Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 2 z zaplanowanych 3 sesji.

 

Podczas ponad 2-godzinnego spotkania uczestnicy kawiarenki- społeczność senioralna Zagórza – mogli porozmawiać na tematy ważne dla ich dzielnicy.

Pojawiła się kwestia np. braku oferty kulturalnej adresowanej dla seniorów, zbyt małej ilości ławeczek na osiedlach czy słabo oświetlone przejścia pod ulicą.

Ale wypunktowanie barier i trudności nie rozwiązuje problemów. Na spotkaniu seniorzy dowiedzieli się, że wiele z tych przeszkód są w stanie rozwiązać we własnym zakresie.

Prowadzące spotkanie Halina Sobańska – Prezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety oraz Beata Barczyk – koordynatorka Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu” wskazały zgromadzonym gdzie mogą się udać, by znaleźć sojusznika w rozwiązaniu spornej kwestii i co najważniejsze skąd pozyskać środki na załatwienie danej sprawy.

W Kawiarence udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych: Sabina Stanek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Wanda Olko oraz Kamil Wnuk – radni kadencji 2014-2018 w mieście Sosnowiec, którzy odpowiadali na pytania seniorów.

„Zgłoszone w debacie problemy zostały spisane i część z nich na pewno będzie tematem interpelacji zgłaszanych przez Radnych” – odpowiada Halina Sobańska.

„Zapraszamy na ostatnią sesję Kawiarenek” dodaje pani Sobańska

8 grudnia br. o godz. 16:30 w Centrum Informacji Miejskiej zorganizowana zostanie trzecia Kawiarenka Obywatelska dla Seniorów.

Kawiarenki Obywatelskie odbywają się w ramach Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu” realizowanego jest przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Partnerstwie z Gminą Sosnowiec i współfinansowanego  ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *